Chant is Alive - with link to timeline
 • If you use google CHROME as your browser, it will translate much of this site into English from the Dutch.

  The site address:

  http://www.centrumgregoriaans.be/

  The following paragraph links to a timeline "tijdlijn" to chant in the year 1000 that has links to audio samples of the music that play when you click on parts of the timeline.

  Het gregoriaans ligt aan de basis van de westerse muziek, en tot op de dag van vandaag worden mensen geraakt door het pure, spirituele karakter van deze muziek. Op Muziekweb is de rijkdom van het gregoriaans nu toegankelijk gemaakt: onder de componist ‘anoniem’ kunt u alle gezangen vinden waarvan opnames in de collectie te vinden zijn.
  Ter gelegenheid van de ontsluiting van deze muziek is er een speciale tijdlijn gemaakt, die de beginnende liefhebber helpt bij het kennismaken met het omvangrijke repertoire. De tijdlijn neemt de luisteraar aan de hand door het kerkelijk jaar, van Kerst tot Pinksteren.


  Gregorian chant is the basis of Western music, and to this day, people are touched by the pure, spiritual character of this music. Muziekweb on the richness of the chant now accessible: among the composers 'anonymous' you can find all songs whose recordings in the collection can be found.
  To celebrate the opening of this music has made a specific timeline, which helps the novice enthusiast to know the extensive repertoire. The timeline takes the listener through the church year, from Christmas to Pentecost.
 • Amazing, amazing, amazing!