translation of Sacrificium laudis?
 • Jeffrey TuckerJeffrey Tucker
  Posts: 3,624
  Sacrificium laudis, Epistula Apostolica, Die 15 m. Augusti a. 1966, Paulus PP.VI


  PAULUS PP. VI
  EPISTULA APOSTOLICA*
  SACRIFICIUM LAUDIS
  AD MODERATORES GENERALES
  RELIGIONUM CLERICALIUM
  CHORI OBLIGATIONE ADSTRICTARUM

  Dilecti filii,
  salutem et apostolicam benedictionem
  Sacrificium laudis, hostia labiorum confitentium Dominum, psalmodia et
  hymnodia, quibus horae, dies, anni tempora religionis sacrantur pietate,
  Eucharistico Sacrificio quasi medio sole rutilante et cuncta ad se
  trahente, a vestris Familiis Deo devotis magno semper in honore haberi
  consueverat. Recto enim consilio tam sancto operi nihil anteferendum esse
  aestimabatur. Quanta gloria inde omnium Creatori obvenerit, quantae
  utilitates in Ecclesiam sint profectae, facile intellegitur. Hac certa et
  assidua precandi ratione per saeculorum decursum docuistis cultum divinum
  in humana consortione maximi esse momenti.
  Ex litteris vero, a quibusdam vestrum et e compluribus nuntiis aliunde
  datis, comperimus coenobia vel provincias vestras — de iis tantum
  loquimur, quae ad ritum pertinent Latinum — in sacra Liturgia peragenda
  dissimiles mores induxisse: alia nempe linguae Latinae retinentissima
  esse, alia vulgares sermones in chorali officio expetere, alia hic illic
  cantum, quem Gregorianum appellant, cum cantilenis hac aetate conditis
  velle commutare. Quin immo a quibusdam est flagitatum, ut lingua latina
  ipsa aboleretur.
  Oportet profiteamur huiusmodi postulationibus non leviter Nos esse
  commotos et nonnullo maerore affectos, atque oritur quaestio, undenam
  exstiterit et curnam propagatus sit talis mentis habitus et antea ignotum
  fastidium.
  Vobis certe exploratum est neque in dubitationem potestis vocare,
  quantopere Familias vestras religiosas diligamus, quanti eas faciamus.
  Admirationi Nobis saepe sunt insignis pietatis testimonia et ingenii
  cultus monumenta, quibus nobilitantur. Nostrum putamus esse gaudium, si
  qua Nobis copia datur, dummodo liceat ac deceat, iis favendi, votis earum
  obsecundandi, feliciori statui consuendi.
  Sed ea, quae supra diximus, fieri contingunt, postquam Concilium
  Oecumenicum Vaticanum Secundum meditate ac sollemniter hac de re suam
  edixit sententiam (Cf Const. de sacra Lit. Sacrosanctum Concilium, n. 101,
  1), et Instructionibus eam subsecutis certae editae sunt normae; in quarum
  Instructione altera, ad exsecutionem Constitutionis de sacra Liturgia
  recte ordinandam die XXVI mensis Septembris anno MCMLXIV emissa, haec sunt
  decreta: «In divino Officio in choro persolvendo clerici linguam latinam
  servare tenentur» (n. 85); altera vero, quae de lingua in celebrandis
  Officio divino et Missa «conventuali» aut «communitatis» apud Religiosos
  adhibenda inseribitur ac die XXIII mensis novembris anno MCMLXV fuit
  vulgata, praeceptum illud confirmatur simulque ratio ducitur spiritualis
  fidelium emolumenti et peculiarium condicionum, quae in regionibus
  obtinent missionali opere excolendis. Donec ergo aliter legitime
  statuatur, hae leges vigent et obtemperationem expostulant, qua religiosos
  sodales, filios Ecclesiae carissimos, apprime commendari oportet.
  Non autem agitur hic tantummodo de retinendo in officio chorali eloquio
  latino, sane digno, quod, nedum parvi fiat, alacriter custodiatur, cum sit
  in Ecclesia Latina christiani cultus humani fons uberrimus et
  locupletissimus pietatis thesaurus, sed etiam de indemnibus servandis
  decore, pulchritudine, nativo vigore huiusmodi precationum et cantuum:
  agitur videlicet de choralt officio, «suave sonantis Ecclesiae vocibus»
  (Cf S. AUGUSTINUS, Confessiones 9, 6: PL 32, 769) expresso, quas
  conditores et magistri vestri ac Sancii Caelites, Familiarum vestrarum
  lumina, vobis tradiderunt. Non parvi pendenda sunt instituta maiorum, quae
  per diuturna saecula vos ornabant. Haec vero choralis officii ratio una e
  causis praecipuis fuit, cur Familiae eaedem vestrae firmiter starent
  laetisque augerentur incrementis. Mirandum ergo, quod, subita commotione
  excitata, ea nonnullis neglegenda iam esse videtur.
  In praesenti rerum condicione quae vox, qui cantus substitui poterit pro
  catholicae pietatis formulis, quibus usque adhuc usi estis? Perpendendum
  est et considerandum, ne peior sit conditio, cum gloriosa illa hereditas
  fuerit abietca. Est enim timendum, ne officium chorale ad inconditam
  quandam recitationem redigatur, quam vos primo fortasse sentietis inopia
  laborare ac taedia gignere. Exsistit etiam quaestio, num homines,
  cupientes sacras pretes percipere, templa vestra sint tam frequentes
  adituri, si vetus ac nativa illarum lingua, iuncta cum cantu pleno
  gravitatis ac decoris, ibi non amplius resonabit. Rogamus igitur omnes, ad
  quos pertinet, ut ponderent, quae dimittere velint, neque fontem sinant
  inarescere, unde ad praesens usque tempus ubertim hauserint.
  Procul dubio lingua latina sacrae militiae vestrae tironibus aliquam et
  fortasse haud tenuem difficultatem opponit. Haec autem, quemadmodum
  novistis, talis non est habenda, ut vinci et superari non possit, maxime
  apud vos, qui, magis abstracti a saeculi negotiis et strepitu, litteris
  facilius vacare potestis. Ceterum preces illae, antiqua praestantia ac
  nobili maiestate praeditae, iuvenes in sortem Domini vocatos ad vos
  allicere pergent, contra, chorus, unde sermo ille, Nationum fines
  exsuperans et mirabili vi spirituali pollens, atque modulamen, ex animi
  penetralibus, ubi fedes insidet et caritas ardet, erratum, cantum dicimus
  gregorianum, erunt ablata, similis erit cereo exstincto, qui non amplius
  illuminat, non amplius hominum oculos ac mentes ad se convertit. Quidquid
  est, filii carissimi, postulationes, quae supra sunt dictae, ad tam gravia
  spectant, ut praesenti tempore, derogando normis Concilii et Instructionum
  memoratarum, eas concedere nequeamus. Enixe igitur vos hortamur, ut
  quaestionem tam implicatam omni ex parte pensitetis. Nolumus pro
  benevolentia, qua vos complectimur, et pro bona existimatione, qua vos
  prosequimur, id permittere, quod causa esse possit in deterius labendi,
  non levis detrimenti origo vobis forsitan exsistat et certe toti Ecclesiae
  Dei aegritudinem ac maestitiam afferat. Sinite Nos, etiam invitis vobis,
  rem vestram tueri. Ab eadem Ecclesia, quae ob pastorales utilitates, id
  est in populi latine nescientis commodum, sermones vulgares in sacram
  Liturgiam induxit, vos mandatum habetis translaticiam dignitatem,
  pulchritudinem, gravitatem choralis officii, sive quoad linguam sive quoad
  cantum, servandi.
  Itaque animis sinceris et tranquillis praeceptionibus obsequimini, quas
  non immodicus amor morum veterum suggerit, sed paterna erga vos caritas
  proponit et divini cultus diligentia suadet.
  Caelestium denique donorurn conciliatricem et propensi animi Nostri
  testem, Benedictionem Apostolicam vobis vestrisque sodalibus libentissime
  in Domino impertimus.
  Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XV mensis Augusti, in festo
  Assumptionis Beatae Mariae Virginis, anno MCMLXVI, Pontificatus Nostri
  quarto.
  PAULUS PP. VI

  * Notitiae 2 (1966), pp. 252-255
 • smvanroodesmvanroode
  Posts: 887
  Jeffrey,

  The English translation is found in Documents on the Liturgy (1982), no. 421, pp. 1080-1081. I couldn't find it online.

  Steven
 • eft94530eft94530
  Posts: 1,576
  www.vatican.va
  Holy See English
  Papal Archive
  Paul VI
  Apostolic Letters
  Sacrificium laudis (August 15, 1966)
  [Italian, Latin]

  Click on Italian
  after the page loads, select and copy the URL
  open a tab pointing to Google
  to the right of the search box click Language Tools
  scroll down to box Translate A Web Page
  paste the URL
  change the source language to Italian
  click Translate

  For the time-challenged
  http://translate.google.com/translate?u=http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19660815_sacrificium-laudis_it.html&sl=it&tl=en&hl=&ie=UTF-8
 • DougS
  Posts: 793
  No offense, but using Google leads to some really awful translations. This is one of them. If it's the broadest sense one is seeking, fine, but if it's anything more nuanced than that, I would go to a more reliable source like the one listed above. Interlibrary borrowing is a beautiful thing.
 • chonakchonak
  Posts: 8,865
  Here are the pages:
  image
  image