GRADUALE ROMANUM • Historial Editions
 • RagueneauRagueneau
  Posts: 2,592
  Would anyone be willing to send me excerpts of these books? Either photocopies or digital pictures are fine.

  Graduale Romanum, volgens het Roomsche misboek : tot gebruik der Roomsch-Catholyke kerken in de Nederlandsche zending.
  1815
  Te Amsterdam : Wed. F.J. van Tetroode,
  Edition: 6e dr., waarin de missen in behoorlyke orde geschikt, verm., en de nieuwe missen ingevoegd zyn.


  or

  Graduale Romanum, of misgezangen voor de Roomsch-Katholijke Kerken in Nederland
  1842
  Amsterdam : A. Zweesaardt,  If you are willing to send me these items, please contact me

  Thanks!!!